Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Kategorie: Nowości — admin o 13:38, 20 kwi 2018

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2020/2021 do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 4 letnie
na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 3 letnie
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia

Technikum dzienne dla młodzieży – 5 letnie
na podbudowie gimnazjum,
zawód: technik usług fryzjerskich

Szkoła Policealna
na podbudowie szkoły średniej,
zawody: technik administracji, technik pojazdów samochodowych,
technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej, technik usług kosmetycznych, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej – 2 letnie,
zawód: technik bhp – 1,5 roczne
zawód: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa – 1 roczne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
na podbudowie szkoły średniej,
zawody: technik budownictwa, technik ogrodnik, technik rolnik, technik spedytor, technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich – minimalna liczba godzin kształcenia na kursach jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach danej kwalifikacji.

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
na podbudowie szkoły średniej, nabór do 21 sierpnia 2020 r.
Planowane rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2020.

Wymagane dokumenty:
– świadectwo szkolne w oryginale,
– podanie (druki w sekretariacie),
– 2 fotografie,
– zaświadczenie lekarskie (szkoła policealna).
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie w godzinach 8:00-14:20.
Termin składania dokumentów do 31 sierpnia 2020 r.

Słuchacze naszych szkół otrzymują legitymacje szkolne do 23 roku życia.
Osoby otrzymujące renty rodzinne mają prawo do ich pobierania w czasie nauki w szkołach, do ukończenia 25 roku życia na podstawie stosownych zaświadczeń wydawanych przez szkołę.
Słuchacze otrzymują 10% zniżki z tytułu przedterminowych płatności czesnego za szkołę.
Istnieje możliwość przyjęcia do naszych szkół ponadgimnazjalnych, osób które
nie ukończyły 18 a przekroczyły 16 lat.

 

SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH